Hazır Site

Atyarışı


At yarışı  nasıl oynanır?

Not:At yarışını  lütfen bütçenizi sarsacak boyutlarda oynamayalım.Aksi takdirde sonu hüsran olmaktadır.Bir zevk ve hobi olarak düşünüp makul bir şekilde oynanırsa daha fazla eğlenceli olacaktır.

atyarisi.gen.tr

MÜŞTEREK BAHİS ÇEŞİTLERİ

Müşterek bahis satışları, Yarış Müessesesinin hipodromlarda açtığı gişelerde veya uygun

gördüğü yerlerde yetkili kıldığı sabit bayiler ve elektronik bayiler tarafından yapılır.

Yetkisiz kişilerce gişeler açmak veya sipariş kabul etmek suretiyle yahut herhangi bir şekil

ve nam altında müşterek bahis oynatılamaz. Aksi taktirde 6132 sayılı At Yarışları

Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereği işlem yapılır.

Müşterek bahisler yarış müessesesinin çıkardığı resmi programa göre oynanır.

GANYAN (G): Bir koşunun birincisini tahmin ederek o at üzerine oynanan bahistir.

PLASE (P): 5 ve daha fazla atla yapılan koşularda bir atın birinci veya ikinci geleceğini

tahmin ederek o at veya atlar üzerine oynanan bahistir.

İKİLİ BAHİS (I): En az 7 atın iştirak edeceği bir koşuda, birinci ve ikinciyi tahmin

ederek, o atlar üzerine oynanan bahistir. Birinci geleceği tahmin edilen atın ikinci, ikinci

geleceği tahmin edilen atın birinci gelmesi halinde de kazanç sağlar.

SIRALI İKİLİ BAHİS (Io): En az 4 atın iştirak edeceği bir koşuda, birinci ve ikinci

gelecek atı sırasıyla tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

ÇİFTE BAHİS (Ç): Birbiri ardına yapılan iki koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar

üzerine oynanan bahistir.

SIRALI ÜÇLÜ BAHİS (U): Bir koşuda, birinci, ikinci ve üçüncü gelecek atları sırasıyla

tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

TABELA BAHİS (T): Bir koşuda, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gelecek atları sıralı

veya sırasız olarak tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

ÜÇLÜ GANYAN (3G): Birbiri ardına yapılan üç koşunun birincilerini tahmin ederek o

atlar üzerine oynanan bahistir.

DÖRTLÜ GANYAN (4G): Birbiri ardına yapılan dört koşunun birincilerini tahmin ederek o

atlar üzerine oynanan bahistir.

BEŞLİ GANYAN (5G): Birbiri ardına yapılan beş koşunun birincilerini tahmin ederek o

atlar üzerine oynanan bahistir.

ALTILI GANYAN (6G): Birbiri ardına yapılan altı koşunun birincilerini tahmin ederek o

atlar üzerine oynanan bahistir.

YEDİLİ PLASE (7P): Birbiri ardına yapılan yedi koşuda birinci veya ikinci gelecek atları

tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

MÜŞTEREK BAHİS NASIL BAHİS OYNANIR ?

Bahislere katılım iki şekilde gerçekleştirilebilir:

Bahis terminalinden okutulmak üzere Kupon doldurarak veya direk gişeciye bahisi

söyleyerek.

İşlemin daha hızlı olması ve herhangi bir yanlışlığa meydan verilmeden tamamlanabilmesi

için kupon doldurulması marifetiyle bahisi oynamak daha uygundur..

Hipodrom: Üzerine müşterek bahis oynamak istediğiniz koşunun yapılacağı hipodromu

işaretleyin. Eğer, aynı gün farklı bir hipodromda yarış yoksa, kupon üzerinde hipodromu

işaretlemenize gerek yoktur.

Gün: Üzerine müşterek bahis oynamak istediğiniz koşunun yapılacağı günü işaretleyin.

Eğer koşunun yapıldığı aynı gün bahisi oynuyorsanız, kupon üzerinde gün seçeneğini

işaretlemenize gerek yoktur.

Koşu: Üzerine müşterek bahis oynayacağınız koşuyu işaretleyin.

Bahis türü: Müşterek bahis türünü işaretleyin.

Misli: Herhangi bir misli rakamını işaretlemezseniz, kuponunuz 1 misli olarak kabul edilir.

AT numaraları alanı:

• “Ganyan” ve “Plase” için ilk

• “İkili”, “Sıralı İkili” ve “Çifte” bahisleri için ilk 2

• “Üçlü Bahis” ve “Üçlü Ganyan” için ilk 3

• “Tabela bahis” ve “Dörtlü Ganyan” bahisleri için ilk 4

• “Beşli Ganyan” için ilk 5

• “Yedili Plase” için tüm

kolonları kullanınız.

AT numaraları alanı: Altılı ganyanın 1. ayağına yazdığıınız atları 1. kolona; 2. ayağına

yazdıklarınızı 2. kolona yazmak suretiyle altı kolonu da doldurunuz.

BAHİSLERDE KOMBİNASYON VE KOMPLE NE DEMEKTİR?

Üçlü ve tabela bahis oyunlarında kombine ve komple kavramları genellikle

karıştırılmaktadır. Kombinasyon; üçlü bahis oyununda 3 at, tabela bahis oyununda 4 atın

oluşturduğu her bir dizilişi ifade etmektedir.

Örneğin; 1,2/3/4 olarak oynanan bir Sıralı Üçlü Bahis oyununda 2 adet kombinasyon

bulunmaktadır: 1/3/4 ve 2/3/4

1/2/3 atlarının oluşturacağı bir komple Sıralı Üçlü Bahis oyununda (3!=3×2x1=) 6 adet

kombinasyon bulunmaktadır: 1/2/3; 1/3/2; 2/1/3; 2/3/1; 3/1/2; 3/2/1

1/2/3/4 atlarının oluşruracağı bir komple tabela bahis oyununda ise (4! = 4×3x2×1=) 24

değişik kombinasyon bulunmaktadır.

KOMPLE BAHİS

KOMPLE bahis, üzerine oynanılan atların oluşturacağı her KOMBİNASYONU içermektedir.

Seçilen atların oluşturacağı tüm kombinasyonlarını sağlayacak şekilde bahisi oynamak

kazanma şansını arttırmaktadır.

Komple Sıralı İkili Bahis için Kuponda IK işaretlenmelidir.

Komple Sıralı Üçlü Bahis için Kuponda UK işaretlenmelidir.

Komple Tabela (Dörtlü) Bahis için Kuponda TK işaretlenmelidir.

Komple Sıralı İkili Bahis’in Kombinasyon Sayıları

Kombinasyon sayısı: N! = N x (N-1)

N: At sayısı

2 Atlı Komple Sıralı

İkili 2 kombinasyon

3 Atlı Komple Sıralı

İkili 6 kombinasyon

4 Atlı Komple Sıralı

İkili 12 kombinasyon

5 Atlı Komple Sıralı

İkili 20 kombinasyon

6 Atlı Komple Sıralı

İkili 30 kombinasyon

7 Atlı Komple Sıralı

İkili 42 kombinasyon

8 Atlı Komple Sıralı

İkili 56 kombinasyon

9 Atlı Komple Sıralı

İkili 72 kombinasyon

10 Atlı Komple Sıralı

İkili 90 kombinasyon

Komple Sıralı Üçlü Bahis ‘in Kombinasyon Sayıları

Kombinasyon sayısı: N! = N x (N-1) x (N-2)

N: At sayısı

3 Atlı Komple Üçlü

Bahis 6 kombinasyon

4 Atlı Komple Üçlü

Bahis 24 kombinasyon

5 Atlı Komple Üçlü

Bahis 60 kombinasyon

6 Atlı Komple Üçlü

Bahis 120 kombinasyon

7 Atlı Komple Üçlü

Bahis 210 kombinasyon

8 Atlı Komple Üçlü

Bahis 336 kombinasyon

9 Atlı Komple Üçlü

Bahis 504 kombinasyon

10 Atlı Komple Üçlü

Bahis 720 kombinasyon

KompleTabela Bahis ‘in Kombinasyon Sayıları

Kombinasyon sayısı: N! = N x (N-1) x (N-2) x (N-3)

N: At sayısı

4 Atlı Komple Tabela

Bahis 24 kombinasyon

5 Atlı Komple Tabela

Bahis 120 kombinasyon

6 Atlı Komple Tabela

Bahis 360 kombinasyon

7 Atlı Komple Tabela

Bahis 840 kombinasyon

8 Atlı Komple Tabela

Bahis 1680 kombinasyon

9 Atlı Komple Tabela

Bahis 3024 kombinasyon

10 Atlı Komple Tab.

Bahis 5040 kombinasyon

BAHİS TUTARI NASIL HESAPLANIR?

Oynanan her müşterek bahis türü için geçerli olmak üzere

Bahis tutarı = kombinasyon sayısı x 1 adet kombinasyonun birim fiyatı x misli

adedi

Örnek: 3 /1,5 İkili oyununda 3,1 ve 3,5 olmak üzere 2 adet kombinasyon vardır. İkili

bahisin 1 adet kombinasyonunun birim fiyatını 1 YTL olarak alırsak bahisin tutarı 2 YTL

olacaktır. Yarışsever aynı kombinasyonlardan 1′er adetten fazlasını oynamak isteyebilir.

Bu durumda kupon üzerinde misli hanesini işaretlemek durumundadır. Misli hanesi

işaretlenmediğinde oyun terminalleri bahisi 1 misli olarak değerlendirecektir.

Örnek: 5 / 1,2 / 3,5,6 / 5,6,7,8 / 10,11 / 5 şeklinde oynanmış bir Altılı Ganyanın bahis

tutarını hesaplamak için önce bu oyunda kaç adet kombinasyon olduğunu bulmamız

gerekir.

Altılı Ganyan da dahil olmak üzere “çok ayaklı ganyan ve plase” müşterek bahis

çeşitlerinde (3’lü, 4’lü, 5’li Ganyan ve 7’li Plase’de) kombinasyon sayısı her ayaktaki at

sayılarının birbiriyle çarpılması neticesinde bulunur:

Yukarıdaki örnekte 1 x 2 x 3 x 4 x 2 x 1 = 48 adet kombinasyon vardır.

Altılı Ganyanın birim fiyatını (1 adet kombinasyonun fiyatını) 0.05 YTL olarak alırsak

Oyun tutarı = 48 * 0.05 YTL = 2,4 YTL olarak bulunur..

BAHİSLERDE BANKO AT SEÇMEK

Yukarıdaki örneklerden anlaşıldığı üzere, bir bahisi KOMPLE oynamak kazanma şansını

artırdığı için çok iyi bir seçimdir. Ancak eğer bir atı kesinlikle çok tutuyor ve kazanacağını

düşünüyorsanız, bu atı Banko at yapmayı düşünebilirsiniz..

Sıralı Üçlü Bahis’de Banko

Sıralı üçlü bahiste 2 ya da daha fazla atı, Banko olarak belirleyeceğiniz atın arkasına

bağlayabilirsiniz. Örneğin 7,8,9 numaralı atları, 3 numaralı atın arkasına bağlarsanız 3

numaralı atın koşuyu kazanması ve diğer üç attan ikisinin ikinci ve üçüncü olması

durumunda bahisiniz kazançlı olacaktır.

3 / 7,8,9 / 7,8,9 şeklinde oynanan Sıralı Üçlü Bahis oyununda

3/7/8 – 3/7/9 – 3/8/7 – 3/8/9 – 3/9/7 ve 3/9/8 olmak üzere 6 adet kombinasyon vardır.

Banko atın ardına 3 at:

Örnek: 2 / 4,7,8 / 4,7,8

Kombinasyon sayısı = 3 x 2 = 6

Banko atın ardına 4 at:

Örnek: 2 / 4,7,8,9 / 4,7,8,9

Kombinasyon sayısı = 4 x 3 = 12

Kombinasyon sayısı: N! = N x (N-1)

N: Banko dışındaki at sayısı

Tabela Bahis’de Banko

Tabela bahiste 3 ya da daha fazla atı, Banko olarak belirleyeceğiniz 1 veya 2 banko atın

arkasına bağlayabilirsiniz. Örneğin 7,8,9,10 numaralı atları, 3 numaralı atın arkasına

bağlarsanız 3 numaralı atın koşuyu kazanması ve diğer dört attan ikisinin ikinci, üçüncü

ve dördüncü olması durumunda bahisiniz kazançlı olacaktır. Veya 3 ve 7 nolu atları banko

tutup, bu atların arkasına örneğin 4 at bağlayabilirsiniz.

Örnek (1 at banko) : 3 / 8,9,10,11/ 8,9,10,11 / 8,9,10,11

Kombinasyon sayısı : 4 x 3 x 2 = 24

Tek banko at ile

Kombinasyon sayısı: N! = N x (N-1) x (N-2)

N: Banko dışındaki at sayısı

Örnek (2 at banko) : 3 / 7 / 8,9,10,11 / 8,9,10,11

Kombinasyon adedi : 4 x 3 = 12

İki banko at ile

Kombinasyon sayısı: N! = N x (N-1)

N: Banko dışındaki at sayısı

atyarisi.gen.tr

Related posts

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

YORUM YAZIN!

Kazanmak İçin Bunları Biliyormusunuz ?

Genellikle MBH koşan atlar ve start içersinde korkan atlar tercihli startı çeker. Tercihli start en dış kulvardır. — TERCİHLİ START